• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад

Звіт

директора школи

перед громадськістю

за 2019-2020 н.р

wym-1606994591163


Кількісний склад учнів


План роботи Куклинського ліцею Маневицької селищної ради Волинської області на 2021 – 2022 н. р.


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів с. Кукли Маневицького району Волинської області

Положення


Освітні програми навчального закладу на 2021-2022 навчальний рік


Освітні програми навчального закладу на 2020-2021 навчальний рік

Освітні програми 2020-2021

Про затвердження Положення про функціонування офіційного веб-сайту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кукли

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кукли

вул. Шкільна, 1, с. Кукли, 44640, тел. 0(3376) 9-63-40

e-mail homuchkyklu@gmail.com, код ЄДРПОУ 25085925

НАКАЗ

19 серпня 2020 року с. Кукли № 62- О

Про затвердження Положення

про функціонування офіційного веб-сайту

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кукли

Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах», Указу Президента України від 31 липня 2000 року №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», від 13 січня 2011 року № 2939-VS «Про доступ до публічної інформації» та з метою оперативного інформування всіх учасників освітнього процесу, забезпечення взаємодії з соціальними структурами на території Куклинської сільської ради та Маневицького району, надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення через мережу Інтернет, реалізації громадянами права на відкритий доступ до інформації про діяльність загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кукли

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Положення про функціонування офіційного веб-сайту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кукли. (Додаток 1).

2.Затвердити доменне ім’я веб-сайту: http://www.kukly-school.edukit.volyn.ua/

3.Відповідальними за ведення веб-сайту призначити: Семенюк Г. В., вчителя інформатики Чебелюка А. А., вчителя фізики Германюка Р. В.

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Н. Хомич

З наказом ознайомлені: Г. В. Семенюк

А.А. Чебелюк

ПОЛОЖЕННЯ про функціонування офіційного веб-сайту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кукли

Затверджено

наказ № 62- О від 19 серпня 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про функціонування офіційного веб-сайту

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кукли

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про духовні засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 31 червня 2000 року №928/ 2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» та визначає статус веб-сайту (далі-Веб-сайт) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кукли www.kukly-sсhool.edukit.volyn.ua як офіційного інформаційного ресурсу в мережі Інтернет та встановлює мету, завдання, структуру, регламент функціонування, порядок розміщення на цьому інформаційних матеріалів (далі-інформація).

1.2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує висвітлення діяльності загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кукли, взаємообмін інформацією з учасниками освітнього процесу, закладами та установами системи освіти району, області, країни, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями та громадськістю з питань, пов’язаних з діяльністю закладу освіти.

1.3. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства та даного Положення.

2.Мета і завдання сайту

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору у закладі освіти , районі, представлення навчального закладу в Інтернет-спільноті.

2.2. Завдання: позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, про особливості навчального закладу, історії його розвитку, про освітні програми та проекти;

систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу;

формування позитивного іміджу навчального закладу;

здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів;

створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб;

створення умов мережевої взаємодії навчального закладу з іншими установами;

стимулювання творчої активності вчителів та учнів;

підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

3. Правила користування офіційним сайтом.

3.1. Офіційний сайт є інформаційним ресурсом, відкритим для всіх користувачів мережі Інтернет без будь-яких статевих, вікових, расових, релігійних чи інших обмежень.

3.2. Забороняється:

знищення чи фальсифікація матеріалів, розміщених на сайті;

розміщувати на сайті закладу освіти інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар: екстремістські релігійні та політичні ідеї та інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

3.3. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу керівника закладу освіти.. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

3.4. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів творчих колективів, педагогів, учнів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організується із сайту навчального закладу.

4. Інформаційний ресурс сайту

4.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу освіти , вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

4.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

4.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

контактна інформація про навчальний заклад (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

дані про адміністрацію;

довідкові матеріали про навчальні програми, порядок зарахування до закладу освіти;

електронні версії організаційних документів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кукли (Концепція, Програма розвитку, статут школи, локальні акти та положення);

матеріали по організації освітнього процесу, режим навчання;

навчально-методичні матеріали вчителів навчального закладу;

матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах та конкурсах;

електронні каталоги інформаційних ресурсів закладу;

інформація про події (свята, конференції, конкурси);

матеріали про персоналії (керівники, вчителі, працівники-випускники, ділові партнери).

4.4. Заборонено розміщувати на шкільному сайті:

інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї;

інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

4.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу адміністрації сайту. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

5. Організація інформаційного наповнення та супроводу сайту

5.1. Адміністрація навчального закладу відповідає за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.

5.2. По кожному розділу Сайту (компоненту) визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність за її якість затверджуються керівником закладу.

5.3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту, вчителя інформатики Чебелюка А.А.

5.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:

зміна дизайну та структури;

видалення застарілої інформації, розробка нових web-сторінок;

реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

5.5 Адміністратор сайту за необхідності здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

5.6. Інформація на Сайті, для збереження авторських прав, публікується безпосередньо авторами та може бути вилучена адміністратором у разі не відповідності вимогам цього Положення або втраті актуальності.

5.7. Поточні зміни структури Сайту здійснюються відповідальним за інформатизацію освітнього процесу. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються адміністратором сайту.

5.8. Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на тиждень.

Інформація про заклад

Для перегляду історії закладу, перейдіть до розділу сайту "Історія".

Для перегляду інформації про адміністративний склад, перейдіть до розділу сайту "Адміністрація".

Для перегляду інформації про вчителів, перейдіть до розділу сайту "Педагогічний колектив".

АдресаВОЛИНСЬКА ОБЛ., МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, С.КУКЛИ ВУЛ. ШКІЛЬНА БУД. 1
ДиректорХОМИЧ НІНА МИКОЛАЇВНА
Телефон96340

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ С.КУКЛИ МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Реквізити організації

ОКПО25085925
Форма власностіКОМУНАЛЬНА ВЛАСНIСТЬ
Юридичний статусЮРИДИЧНА
Форма фінансуванняБЮДЖЕТ
Право на зовнішньоекономічну діяльністьНЕ МАЄ ПРАВА
Дата реєстрації1972
Початковий реєстраторСIЛЬСЬКА РАДА
Дата поточної реєстрации2008-03-24
РеєстраторМАНЕВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Реєстраційний номер11901060004000132

Освітні програми

Програма І ступеня

Програма ІІ ступеня

Програма ІІІ ступеня

Розклад навчальних занять на 2019-2020 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 706

Коментарi