Протокол засідання педагогічної ради 31.08.2021 р. №9


Про затвердження рішень педагогічної ради №9 від 31.08.2021 року


Про попередження вчинення проявів терористичного та диверсійного характерів у закладі освіти


Наказ про зарахування здобувачами освіти першого класу


КУКЛИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ МАНЕВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

вул. Шкільна, 1, с. Кукли,44640, тел. 0(3376) 9-63-40

e-mailhomuchkyklu@gmail.com, код ЄДРПОУ 25085925

НАКАЗ

21 квітня 2021 року с. Кукли №28-О

Про проведення підсумкового оцінювання

та організованого завершення 2020 – 2021

навчального року та реалізацію Закону України

«Про внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (щодо

окремих питань завершення 2020-2021 навчального року)

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», листа МОН України від 27 квітня 2021 року № 1/9-218 «Про організоване завершення 2020 – 2021 навчального року та реалізацію Закону України «Про внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020-2021 навчального року) питання організації освітнього процесу, виконання освітніх програм, навчального плану є внутрішніми питаннями навчального закладу, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників.

З огляду на те, що освітній процес у ліцеї організовується в межах навчального року, що закінчується не пізніше 1 липня, при цьому структура та тривалість навчального року, навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними,форми організації освітнього процесу визначені педагогічною радою у межах часу, передбаченого освітньою програмою відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого навчальним планом на 2020-2021 навчальний рік, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей

НАКАЗУЮ:

1. Персональну відповідальність за організацію заходів щодо порядку закінчення 2020/2021 навчального року покладаю на себе.

2. Членам педагогічного колективу ліцею:

2.1.Провести комплекс заходів, спрямованих на організоване завершення 2020 - 2021 навчального року:

навчальний 2020-2021 рік завершити не пізніше 01 липня 2021 року, при цьому врахувавши, що навчальний рік становить 175 навчальних днів.

Травень 2021року

2.2. Навчальні заняття завершити 08 червня 2021 року.

2.3. Свято “Останній дзвоник“ провести 08 червня 2021 року.

Зінич Л.М., Оксенюк С.С.

2.4. Забезпечити дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з усіх предметів, вчасне і об’єктивне здійснення тематичного, семестрового та річного обліку знань, недопущення виправлень в класних журналах.

До 07.06. 2021 року. Вчителі – предметники.

2.5.Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.

Вчителі – предметники.

2.6.Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, відповідно до графіка, складеного заступником директора з НВР.

До 10.06.2021 року.

2.7.Оформлення та видачу свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти, свідоцтв досягнень учнів І-ІІІ класів, табелів навчальних досягнень учнів4,5-8, 10 класів, Похвальних листів завершити не пізніше 08,10 червня 2021 року. Класні керівники

2.8 Відповідно до наказу МОН України від 03 березня 2021 року № 273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2020/ 2021 навчальному році», зареєстрованого Міністерством юстиції України 16 березня 2021 року за № 338/35960, учнів 4-го та 9-го класів у 2020-2021 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі - ДПА). У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)»

3.У зв’язку зі змінами до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762, внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 01 березня 2021 року № 268 «Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2021 року за №№ 494/36116, 495/36117, учні 9 класу, які завершили здобуття базової середньої освіти, переводяться на наступний рік навчання чи випускаються із закладу загальної середньої освіти, отримують свідоцтво про базову середню освіту чи свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою (ті учні, які з усіх предметів, що вони вивчали у дев’ятому класі, мають результати високого рівня). До 10.06.2021 року.

4.Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (далі - ДПА), зберігаючи за собою право пройти її за власним бажанням відповідно до наказу МОН України від 12 жовтня 2020 року № 1262 «Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», зареєстрованого Міністерством юстиції України 20 листопада 2020 року за № 1153/35436, у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до вищих навчальних закладів у 2021 році.

У закладі освіти ДПА може складатися лише у випадках, передбачених законодавством (відповідно до пунктів 6-12, 14-16, 18 розділу ІІ Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН України від 07 грудня 2018 року №1369).

5.Забезпечити інформування повнолітніх здобувачів освіти або батьків, інших законних представників неповнолітніх здобувачів освіти, які планують проходити ДПА, про необхідність звернення до керівника навчального закладу із письмовою заявою про бажання проходити ДПА у формі ЗНО та граничні строки подання таких заяв.

Заступник з НВР, класний керівник 11 класу. До 15.05.2021р.

6.Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти учні отримають не раніше дати видачі відповідного свідоцтва, зазначеної у ньому.

Дата видачі додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти не має обов’язково співпадати з датою видачі самого свідоцтва ( при цьому додаток не може бути виданий раніше, ніж свідоцтво).

Директор, заступник з НВР.

7.Завершальне підсумкове оцінювання у 1-3-х класах НУШ здійснюється шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень. Для оцінювання динаміки особистісних досягнень учнів вчитель може скористатися своїми щоденниками спостережень та додатково залучити батьків до заповнення свідоцтва досягнень учнів. Якщо вчитель залучатиме батьків до такої спільної роботи, бажано провести з ними консультацію (у синхронному або асинхронному режимі) щодо роз'яснення змісту кожного показника та його зовнішніх проявів або надіслати власні форми спостережень. Вчителі 1-3 клосів. До 10.06.2021 року.

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Семенюк Г. В.

Директор Н. Хомич

З наказом ознайомлена Г. В. Семенюк

КУКЛИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ МАНЕВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

вул. Шкільна, 1, с. Кукли,44640, тел. 0(3376) 9-63-40

e-mailhomuchkyklu@gmail.com, код ЄДРПОУ 25085925

НАКАЗ

09 квітня 2021 року с. Кукли № 25-О

Про звільнення від проходження

державної підсумкової атестації учнів,

які завершують здобуття початкової та

базової загальної середньої освіти

у 2020-2021 навчальному році

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року №338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу ІV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №8/32979,

наказу Міністерства освіти і науки України № 273 від 03 березня 2021 року «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році» та з метою організованого завершення 2020/2021 навчального року

НАКАЗУЮ:

1.Звільнити у 2020/2021 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів ,які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році.

2.У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

3.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Семенюк Г. В.

Директор Ніна Хомич

З наказом ознайомлена Г. В. Семенюк


Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кукли

вул. Шкільна, 1, с. Кукли, 44640, тел. 0(3376) 9-63-40

e-mail homuchkyklu@gmail.com, код ЄДРПОУ 25085925

НАКАЗ

11 січня 2021 року с. Кукли №3-О

Про проведення державної

підсумкової атестації в

2020/2021 навчальному році

Відповідно до абзацу третього частини восьмої статті 12 Закону України «Про освіту», частини п’ятої статті 17, частини першої статті 47 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пунктів 4, 5 розділу І, пунктів 1,2 розділу ІІ Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН від 07.12.2018 №1369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за №8/32979, наказу МОН від 09.07.2019 №945 «Деякі питання проведення в 2021році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.08.2019 за №850/33821, наказу Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 №1262 «Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 20.11. 2020 за №1153/35436, затверджено переліки навчальних предметів для проведення ДПА у 2020/2021 навчальному році.

Виходячи з вище зазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Державну підсумкову атестацію у 2020/2021 навчальному році у закладі освіти провести в письмовій формі для осіб, які завершують здобуття:

початкової освіти;

базової середньої освіти;

повної загальної середньої освіти та зазначені у пунктах 6-11, 13-16, 18 розділу ІІ Порядку атестації.

2.Для здобувачів початкової освіти обов’язковою є атестація з української мови (оцінювання результатів з української мови та читання), математики.

Атестація осіб, які завершують здобуття початкової освіти, здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти та якості освіти.

3.Державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти, проводиться з української мови, математики та предмету за вибором педагогічної ради та затвердженим наказом керівника навчального закладу зі списку Переліку навчальних предметів, із яких у 2020/2021 навчальному році проводитиметься державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти: біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія.

4. Державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, проводиться з:

а) української мови;

б) математики;

в) історії України або іноземної мови (за вибором здобувача освіти);

г) одного з навчальних предметів зі списку Переліку навчальних предметів: біологія, географія, іноземна мова, історія України, фізика, хімія.

При цьому здобувачі освіти, які для проходження ДПА вибрали третім навчальним предметом історію України, можуть вибрати четвертим предметом іноземну мову і навпаки. Здобувачі освіти, які для проходження ДПА вибрали третім навчальним предметом одну з іноземних мов, можуть вибрати четвертим предметом іншу іноземну мову відповідно до освітньої програми закладу освіти.

5.Персональну відповідальність за організацію заходів щодо порядку закінчення 2020/2021 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в закладі освіти покладаю на себе.

6. Членам педагогічного колективу:

6.1. Провести комплекс організаційних заходів щодо організованого завершення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в 2020/2021 н. р.

Протягом січня-травня 2021року.

6.2. Забезпечити дотримання критеріїв оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, затверджених МОН України, з усіх предметів, вчасне і об’єктивне здійснення тематичного, семестрового та річного обліку знань, недопущення виправлень в класних журналах.

6.3. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до наказу МОН України №1262 від 12.10.2020 року «Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту».

7. Завдання для проведення атестації у школі І ступеня розробляються у закладі освіти, узгоджуються на педагогічній раді та затверджуються керівником закладу освіти в установленому порядку. Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеними навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки.

Завдання для проведення атестації у школі ІІ ступеня укладають учителі відповідного фаху відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань,узгоджуються на педагогічній раді і затверджуються керівником навчального закладу.

До 01.05.2021року

8. Бали за державну підсумкову атестацію в основній та старшій школі виставити у класному журналі в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна» та у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та про повну загальну середню освіту у графі «Державна підсумкова атестація».

9. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Семенюк Г. В.:

9.1. Розробити та затвердити заходи щодо підготовки та проведення державної підсумкової атестації у навчальному закладі.

До 01.04.2021 року.

9.2. Провести роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу щодо ознайомлення з Порядком проведення державної підсумкової атестації, затвердженим Наказом МОН України № 1369 від 07. 12. 2018 року.

До 01.03.2021 року.

9.3. Оформити інформаційний стенд з питання проведення державної підсумкової атестації та розмістити на ньому усю необхідну інформацію. Додатково інформацію розмістити на веб-сайті закладу освіти.

До 20.04.2021 року.

9.4. Створити державні атестаційні комісії та затвердити наказом керівника закладу освіти.

До 15.04.2021 року.

9.5.Скласти та затвердити наказом керівника розклад проведення державної підсумкової атестації у закладі освіти.

До 15.04.2021 року.

9.6. Узагальнити наказом результати проведення державної підсумкової атестації здобувачів освіти 4-го, 9-го, 11-го класів.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Н.М. Хомич

З наказом ознайомлена Г. В. Семенюк


Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кукли

вул. Шкільна, 1, с. Кукли, 44640, тел. 0(3376) 9-63-40

e-mail homuchkyklu@gmail.com, код ЄДРПОУ 25085925

НАКАЗ

28 серпня 2020 року с. Кукли № 66

Про режим роботи закладу

освіти в умовах карантину

у 2020 / 2021 навчальному році

Відповідно до ст. 16 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 року № 760 , листа Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2020 року № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році», Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» та з метою чіткої організації освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1. Організувати такий режим роботи навчального закладу, щоб максимально унеможливити масове скупчення дітей: відмінити кабінетну систему; відмінити проведення масових заходів; максимальне проведення уроків на відкритому повітрі.

1.1. Початок роботи закладу освіти - з 8.00 години.

Допуск до роботи персоналу закладу здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту та лише після проведення термометрії безконтактним термометром. Дані термометрії заносяться до чек-листа.

1.2. Вхід учнів в школу лише згідно розроблених маршрутів руху та складеного графіку:

8.30 – здобувачі освіти 1, 2, 3, 4 класів.

8.40 – здобувачі освіти 5, 6, 7, 8 класів.

8.50 – здобувачі освіти 9, 10, 11 класів.

Чергові вчителі проводять опитування здобувачів освіти щодо їх самопочуття та результатів проведення термометрії вдома батьками, дані про що заносять до чек-листа.

Здобувачі освіти 5-11 класів та всі працівники закладу освіти під час пересування приміщенням обов’язково мають бути в масках.

1.3. Попереджувальний дзвінок за 5 хвилин до основного.

1.4. Розклад дзвінків:

№ уроку 1-й кл. Перерва № уроку 2-4 кл. Перерва № уроку 5-11 кл. Перерва
1. 9.00 – 9.35 20 хв. 1. 9.00 – 9.40 15 хв. 1. 9.00 – 9.45 10 хв.
2. 9.55 – 10.30 30 хв. 2. 9.55 – 10.35 25 хв. 2. 9.55 – 10.40 20 хв.
3. 11.00– 11.35 25 хв. 3. 11.00– 11.40 20 хв. 3. 11.00– 11.45 15 хв.
4. 12.00 – 12.35 20 хв. 4. 12.00 –12.40 15 хв. 4. 12.00 – 12.45 10 хв.
5. 12.55 – 13.30 10хв. 5. 12.55 – 13.35 10 хв. 5. 12.55 – 13.40 10 хв.
6. 13.50 – 14.35 10 хв.
7. 14.45 – 15.30

1.5. Організувати безкоштовне одноразове харчування школярів:

для учнів 1 – 6, 9 класів – обід після другого уроку з 10.30 до 11.00 години;

для учнів 7, 8, 10 – 11 класів – обід після третього уроку з 11.45 до 12.00 год.

1.5.1.При організації харчування чергові учителі слідкують, щоб учні дотримувались правил особистої гігієни: вимили руки з рідким милом та висушили їх паперовим рушником або електросушаркою.

2.Перед початком кожного уроку вчитель готує кабінет для проведення занять, перевіряє справність навчального обладнання.

Після кожного навчального заняття педагогічні працівники проводять провітрювання класної кімнати не менше 10 хвилин. При цьому забезпечують безпеку дітей шляхом встановлення фізичних обмежувачів на вікна.

Після закінчення уроку учитель виводить учнів, залишається в кабінеті до закінчення прибирання приміщення (проведення очищення і дезінфекції поверхонь, в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння тощо) щоденно.

3.Класні керівники перевіряють наявність учнів в школі після 1 уроку, відмічають прізвища відсутніх учнів в Книзі обліку відсутніх учнів та класних журналах (щоденно).

4.Класні керівники, вчителі-предметники чергують протягом перерв на поверхах згідно з графіком, забезпечуючи безпеку школярів, несуть повну відповідальність за поведінку учнів на перервах (згідно з графіком чергування).

5.Після закінчення уроків вчитель, який проводив останній урок у класі, супроводжує учнів до роздягальні, є присутнім при виході учнів із школи .

6.Щопонеділка проводити загальношкільну лінійку тривалістю 15 хв. з 8.40 год. Лінійку розпочинати з підняття Державного Прапора України під мелодію Державного Гімну України.

На період карантину проведення загальношкільних лінійок відмінено.

7. У вівторок, середу, четвер, п’ятницю – проводити ранкову фіззарядку з 8.40 тривалістю 10 хв. (Семенюк А. А.).

На період карантину проведення фіззарядки відмінено.

8.Початок роботи кожного вчителя за 15 хвилин до початку свого першого уроку.

Чергування вчителів розпочинається за 30 хвилин до початку занять і закінчується через 20 хвилин після закінчення останнього уроку.

9. Структура навчального року:

9.1.2020 – 2021 н. р. розпочати 1 вересня святом – Днем знань – і закінчити не пізніше 1 липня 2020 року.

9.2. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 24 грудня 2020 р. включно;

ІІ семестр – з 11 січня по 28 травня 2021 р. включно.

9.3. Встановити такий графік канікул для учнів:

осінні – з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року;

зимові – з 25 грудня по 10 січня 2021 року;

весняні – з 22 березня по 28 березня 2021 року.

10.У випускних 4, 9 та 11 класах проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Порядку про проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1369 від 07.12.2018 року.

11. Школа працює за 5-денним навчальним тижнем.

12. Оформити особові справи учнів, класні журнали до 05 вересня 2020 року (відповідальні: класні керівники).

12.1. Категорично забороняється відпускати учнів з уроків без дозволу адміністрації.

12.2. Категорично забороняється учням приносити в школу мобільні телефони.

13. Уроки, заняття гуртків, факультативів проводяться згідно з розкладом, затвердженим керівником закладу освіти, узгодженим з районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, але не раніше, ніж через 1 годину після закінчення уроків.

14. Присутність у закладі освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, забороняється. Присутність на уроках сторонніх осіб не допускається.

15. Проведення екскурсій, відвідування виставок, музеїв на період карантину відміняється.

16. Покласти відповідальність за безпеку життєдіяльності, здоров’я учнів під час проведення уроків на вчителів-предметників, класоводів та заступника директора з НВР Семенюк Г. В.; під час проведення позакласних заходів – на класних керівників та заступника директора з ВР Зінич Л. М.

17. Передбачити чергування учнів чергового класу у всіх коридорах, їдальні, на сходах, у вестибюлі школи, біля входу в школу з дотриманням маскового режиму (відповідальні чергові вчителі).

18. Черговий учитель несе повну відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час перерв та облік школярів під час харчування в шкільній їдальні.

19. Встановити змінне взуття в школі, спортивний одяг лише для уроків фізичної культури.

20. Заборонити куріння учнів, вчителів у приміщенні та на території школи.

21. Організовувати щоденне перебування учнів 1 – 4 класів після третього уроку на другій великій перерві на свіжому повітрі (класоводи, педагог-організатор, черговий вчитель).

22. Для забезпечення рухового режиму молодших школярів, збільшення їх фізичної активності, попередження перевтомлення та захворювань організувати проведення фізкультхвилинок (класоводи).

23. У визначений для кожного класу день і час проводити години спілкування класного керівника у 5 – 11 класах тривалістю 40 хв., у 1 – 4 кл. – 20 хв.

24. Час роботи факультативних занять та гуртків не раніше, ніж через 1 годину після закінчення уроків.

25. Час роботи спортивних секцій з 17.00 години.

26. Встановити такий режим роботи обслуговуючого персоналу школи:

початок роботи школи з 8.00 години, закінчення робочого дня о 18.00 годині;

робота чергового прибиральника службових приміщень- з 8.00 год. до 17.00 години;

робота решти прибиральників службових приміщень- з 9.00 год. до 18 години;

робота прибиральника службових приміщень, що працює на 0,8 ставки, з 9.00 години до 16год. 40хв.

27.Розподілити обов’язки між прибиральниками службових приміщень так:

Козел Тетяна Василівна прибирає: учительську, методичний кабінет, кабінети учнів 1-3 класів, кабінет інформатики, коридор ІІ поверху до перших сходів і перші сходи;

Семенюк Галина Василівна прибирає:

кабінети української мови та зарубіжної літератури, англійської мови, історії, географії, майстерня, коридор ІІ поверху до других сходів і другі сходи, вестибюль;

Ройко Олена Володимирівна прибирає:

їдальня, коридор І поверху, фізичний, біологічний кабінети, лаборантські, кабінет 4 класу,тамбур.

Скороход Альона Петрівна прибирає:спортивний зал, бібліотеку, кабінет директора, практичного психолога, туалети, роздягальні, коридор до спортзалу.

28.Вологе прибирання приміщення тричі на добу з використанням миючих та дезінфікуючих засобів згідно графіка:

коридори та учительська:

1.11.00-11.30;

2.13.00-13.30;

3.15.30-18.00;

класні кімнати 1-4 класів – на великих перервах;

спортивний зал – після кожних двох уроків;

класні кімнати 5-11 класів:

10.30-11.00;

11.35 – 11.45.

29.Генеральне прибирання приміщення – остання середа місяця.

30.Робота завідувача господарством школи – з 8.00 до 17.00 години.

31.Робота постійного машиніста (кочегара) котельної - з 9.00 до 18.00 години;

обідня перерва – з 13.00 по 14.00 годину.

32. Робота адміністрації школи:

директор школи: з 8.00 до 17.00 години щоденно;

заступники директора: з 8.00 до 17.00 години щоденно;

черговий адміністратор: з 8.00 до 17 години;

обідня перерва з 13.00 по 14 годину.

33. Вечори відпочинку для учнів 5 – 8 класів проводити до 20.00 год., для учнів 9 – 11 класів до 21.00 години.

На період карантину проведення вечорів відмінено.

Директор Н. ХомичЗагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кукли

вул. Шкільна, 1, с. Кукли, 44640, тел. 0(3376) 9-63-40

e-mailhomuchkyklu@gmail.com, код ЄДРПОУ 25085925

НАКАЗ

03 вересня 2020 року с. Кукли № 96- О

Про проведення діагностичних

контрольних робіт з предметів

інваріантної складової

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», листів МОН України №1/9-213 від 16 квітня 2020 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року» та № 1/9-420 від 05.08. 2020 року «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану є внутрішніми питаннями закладу освіти та його педагогічної ради.

Відповідно до рекомендацій даних листів МОН України, з метою планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу, який вивчався в умовах дистанційного навчання у ІІ семестрі 2019-2020 н.р., та його корекції

НАКАЗУЮ:

1.Вчителям – предметникам, вчителям початкових класів:

1. 1.Провести протягом 03-11вересня 2020 року в 2-11 класах вхідне оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно.

1.2.Провести ґрунтовний аналіз діагностичних контрольних робіт, спланувати та організувати систематизацію та узагальнення навчального матеріалу, актуалізацію окремих тем, передбачити визначення диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння попереднього матеріалу учнями тощо.

1.3.Передбачити під час календарно – тематичного планування на 2020/2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

2.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Семенюк Г. В.

Директор Н. Хомич

З наказом ознайомлена

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кукли

вул. Шкільна, 1, с. Кукли, 44640, тел. 0(3376) 9-63-40

e-mailhomuchkyklu@gmail.com, код ЄДРПОУ 25085925

НАКАЗ

06 жовтня 2020 року с. Кукли № 103 -О

Про підсумки проведення діагностичних

контрольних робіт з предметів

інваріантної складової

Відповідно до наказу по закладу освіти № 96/1- О від 03 вересня 2020 року, плану роботи закладу на 2020 – 2021 н. р., календарно-тематичних планів учителів-предметників протягом двох перших тижнів навчання у 2 – 11 класах проводились діагностичні контрольні роботи з предметів інваріантної складової навчального плану, метою яких було перевірити залишковий рівень знань, умінь та навичок учнів з тих тем навчальної програми, які вивчались у попередньому класі дистанційно під час карантину, і є основою для формування нових знань, виявити прогалини в знаннях школярів та спланувати роботу учителів по їх усуненню.

Діагностичні контрольні роботи проводились за завданнями, складеними учителями-предметниками у відповідності до вимог Державних стандартів, чинних програм та методичних рекомендацій до викладання предметів і охоплюють матеріал відповідних класів з 12 березня і до кінця ІІ семестру 2019 – 2020 н.р.

Контрольна робота з української мови у всіх класах була проведена у вигляді тестів та диктанту

Клас К-сть учнів Писали роботу Рівень навчальних досягнень % почат-кового рівня % високого рівня % якості
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 8 7 - - 1 - - 1 1 2 1 1 - - 14 14 71,2
6 6 6 - - - 3 1 1 1 - - - - - - - 17
7 17 12 - 1 - 1 - - 4 2 - 1 2 1 8,3 33,3 83,4
8 15 11 1 - 1 - - 1 3 1 4 - - - 18,2 - 72,7
9 12 12 1 - 1 2 1 - 2 3 2 - - - 16,7 - 58,3
10 15 10 - - 6 - - 1 1 - 1 1 - - 60 10 30
11 16 13 2 - 1 3 1 2 4 - - - - - 23 - 30,8

Якість навчальних досягнень з української мови найнижча у 10 (30%) та 11 (30,8%) класах.

Слід сказати, що вчителі української мови і літератури Ільїна В. І., Зінич І. Г. та Вакуліч І. С. досить сумлінно підійшли до проведення діагностичних контрольних робіт, однак чого не можна сказати про об’єктивність їх оцінювання. В роботах учнів тих класів, в яких читають українську мову Зінич І. Г. та Вакуліч І. С., пропущені помилки, а відтак і роботи оцінені необ’єктивно.

В цілому по школі успішність навчальних досягнень учнів з рідної мови, за результатами діагностичних контрольних робіт, складає 80%, що на 8% нижче, ніж у минулому навчальному році; якість – 52%.

Допущені типові помилки в діагностичних контрольних роботах з української мови на початок 2020 – 2021 н.р.:

5 клас: учні не засвоїли на належному рівні теми: «Спільнокореневі слова», «Однорідні члени речення», допускають помилки при звуко-буквеному аналізі слова, не всі правильно визначають відмінки іменників, час дієслів.

6 клас: невміння визначати головне і залежне слово у словосполученні, відрізнити просте речення від складного, допускають помилки при розстановці розділових знаків у реченні з прямою мовою; дехто із шестикласників змішує поняття «синоніми» і «антоніми».

узагальнюючі слова при однорідних членах речення і відповідно вказувати на них, яку синтаксичну функцію виконують; окремі учні не виділяють у реченні звертання; подвоєнні приголосних, що передають подовжений м’який.

7 клас: при написанні складних прикметників, прислівників; не засвоїли пунктограму «Кома при однорідних членах речення» та «Кома у складному реченні».

8клас: при написанні частки не з дієсловами; прислівників разом, окремо, через дефіс; правописі складних слів. Жоден здобувач освіти не зміг визначити і підкреслити дієслівні форми: дієприкметник та дієприслівник.

9 клас: при написанні прикладок, складних слів через дефіс, слів з ненаголошеними голосними та подовженими приголосними. Серед пунктуаційних помилок – кома при однорідних членах речення, кома у складному реченні. При виконанні граматичного завдання не всі учні зуміли розставити розділові знаки при відокремлених членах речення, зробити синтаксичний розбір простого ускладненого речення.

10 клас: більшість помилок, яких припустилися учні під час написання диктанту, - на пропуск букв,подвоєння приголосних (сонної,ніччю), заміни букв г-х, з-с (блиск, легким), правопис ненаголошених е, и.

11клас: допускають помилки при написанні слів, у яких відбувається спрощення приголосних; написанні апострофа та м’якого знака. Не всі одинадцятикласники вміють робити фонетичний розбір слів; більша кількість учнів не змогла правильно визначити рід іменників, поставити числівник у формі орудного відмінка, визначити синтаксичну роль неозначеної форми дієслова.

Аналіз результатів діагностичних контрольних робіт з математики, алгебри та геометрії показав: всього по школі за діагностичні контрольні роботи оцінки високого рівня мають 14 учнів, оцінки достатнього рівня 19 учнів, оцінки початкового рівня – 16 учнів.

В цілому по школі успішність навчальних досягнень учнів з алгебри склала 79%, якість – 37 %, початковий рівень знань – 21%.

Клас К-сть учнів Писали роботу учнів Рівень навчальних досягнень % почат-кового рівня % високого рівня % якості
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 8 8 - 1 1 - - 1 2 - 1 - 1 1 25 25 62,5
6 6 6 - - 3 1 - 1 - 1 - - - - 50 - 16
7 17 14 3 3 3 3 - - 1 - - 1 - - 64 7.5 7,5
8 16 12 - - 1 1 4 - 2 - - 2 - 2 8 33 50
9 16 13 - 1 - 3 5 - 2 1 1 - - - 8 - 31
10 19 16 - - 1 5 2 2 - 3 1 1 1 - 6 13 38
11 12 9 1 3 3 - - 2 - - - - - - 77 - -

Аналіз робіт з геометрії показав такий рівень навчальних досягнень:

Клас К-сть учнів Писали роботу учнів Рівень навчальних досягнень % почат-кового рівня % високого рівня % якості
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 16 13 - - 1 2 3 2 - - 1 - 2 2 8 31 39
9 16 16 1 - 1 - 2 6 1 1 3 1 - - 13 6 37
10 19 17 1 - 4 3 - 1 4 1 1 2 - - 29 12 41
11 12 10 - 1 3 1 3 - 2 - - - - 40 - 20

В цілому по школі успішність учнів з геометрії склала 78%, якість – 34 %, оцінки початкового рівня – 22%. Найнижча якість знань з алгебри та геометрії в 11 класі (учитель Чміль Л. Г.).

Вчителям математики слід об’єктивніше підходити до оцінювання навчальних досягнень учнів та дотримуватись Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Семенюк Г. В.: 1.1.проаналізувати результати учнівських робіт та звіти учителів-предметників по написанню діагностичних контрольних робіт.

2.Учителям української мови Ільїній В. І., Зінич І.Г., Вакуліч І.С., та математики Чебелюк І. С., Чмілю Л. Г.:

2.1.Ретельно проаналізувати причини низької якості навчальних досягнень за результатами діагностичних контрольних робіт з української мови, алгебри та геометрії.

2.2. Провести з учнями аналіз допущених помилок, провести індивідуальні та групові консультації, скоригувати календарні плани роботи, включивши в них повторення раніше вивченого матеріалу.

2.3. Спланувати профілактичну предметну роботу, спрямовану на усунення помилок та труднощів, виявлених при написанні контрольної роботи.

2.4. Планувати на повторення на початку року більший проміжок часу.

2.5. Систематично проводити індивідуальну роботу з учнями, що мають початковий рівень знань з предмета.

2.6. Об’єктивно підходити до виставлення тематичного, семестрового та річного оцінювань, віддавати перевагу письмовим видам контролю.

2.7. Більше працювати над культурою письма учнів, при оцінюванні письмових робіт дотримуватись єдиного орфографічного режиму та Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з даних навчальних дисциплін.

1. Ознайомити колектив з результатами діагностичних контрольних робіт та даним наказом на нараді при директору.

2. Класним керівникам ознайомити учнів та їхніх батьків з даним наказом на класних годинах, батьківських зборах.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Семенюк Г. В.

4.

Директор Н. Хомич

З наказом ознайомлені:

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кукли

вул. Шкільна, 1, с. Кукли, 44640, тел. 0(3376) 9-63-40

e-mail homuchkyklu@gmail.com, код ЄДРПОУ 25085925

НАКАЗ

26 листопада 2020 року с. Кукли №120

Про створення робочої групи

та проведення самооцінювання

освітніх та управлінських процесів

у закладі освіти у 2020/2021 навчальному році

Відповідно до частини 3 статті 41 Закону України «Про освіту» у закладі освіти повинно проводитись самооцінювання освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, метою якого є вивчення та оцінка освітньої діяльності, отримання інформації про реальний стан справ за певними параметрами, що дозволить побачити переваги й «слабкі місця» в організації освітнього процесу, підкаже можливі шляхи підвищення якості освітньої діяльності та приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства. У відповідності до цього

НАКАЗУЮ:

1.Оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснювати за такими напрямами:

1) освітнє середовище закладу освіти:

забезпечення комфортних і безпечних умов навчання і праці;

створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору;

2) система оцінювання здобувачів освіти:

наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень;

застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти;

спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатноств до само оцінювання;

3) педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти:

ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти;

постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками чи іншими законними представниками, працівниками закладу освіти;

організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадаї академічної доброчесності;

4) управлінські процеси закладу освіти:

наявність стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;

формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;

формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

2. Оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснювати відповідно до критеріїв, наведених у додатку до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

3. Самооцінювання якості освітньої діяльності здійснювати впродовж навчального року та за його результатами підготувати висновки (які є складовою щорічного звіту про діяльність закладу освіти) та визначити шляхи вдосконалення освітньої діяльності (які стануть частиною річного плану роботи на наступний навчальний рік). 2020-2021 н.р.

4. Для вивчення якості освітньої діяльності використовувати такі методи збору інформації та інструменти.

Опитування:

анкетування учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків);

інтерв’ю (з педагогічними працівниками, представниками учнівського самоврядування);

фокус-групи (з батьками, учнями, представниками учнівського самоврядування, педагогами). До 01.05.2021 року.

Вивчення документації:

Річний план роботи, протоколи засідань педагогічної ради, нарад при директору,протоколи шкільних методичних об’єднань, загальних зборів учасників освітнього процесу, класні журнали тощо. До 15.04.2021 року.

Моніторинг:

навчальних досягнень здобувачів освіти;

педагогічної діяльності (спостереження за проведенням навчальних занять);

за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан забезпечення навчальних приміщень, безпека спортивних та ігрових майданчиків, робота їдальні, вплив середовища на навчальну діяльність тощо).

До 25.05.2021 року.

Аналіз даних показників, які впливають на освітню діяльність:

система оцінювання навчальних досягнень учнів;

підсумкове оцінювання учнів;

фінансування закладу освіти;

кількісно-якісний кваліфікаційний склад педагогічних працівників тощо;

інші інструменти, розроблені закладом освіти.

Постійно протягом періоду самооцінювання.

5.Для забезпечення вивчення якості освітньої діяльності та оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі освіти створити робочі групи за кожним з напрямів:

освітнє середовище закладу освіти:

1.Хомич Ніна Миколаївна – керівник закладу, голова групи;

2.Зінич Людмила Миколаївна – заступник з ВР;

3.Чебелюк Андрій Анатолійович – практичний психолог;

4.Неведюк Анатолій Петрович – завгосп;

5.Бусел Михайло Федорович – батько учнів 4,8 класів;

система оцінювання освітньої діяльності учнів:

Семенюк Галина Василівна – заступник з НВР, голова групи;

Музика Людмила Максимівна – голова методичного об’єднання вчителів початкових класів;

Макарчук Леся Федорівна – голова методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних предметів;

Демедюк Ліза Юріївна – учениця 11 класу;

Юхимчук Світлана Олексіївна – голова батьківської ради;

система педагогічної діяльності педагогічних працівників:

Семенюк Галина Василівна – заступник з НВР, голова групи;

Зіньков Анатолій Миколайович – вчитель географії;

Климець Ірина Володимирівна – вчитель початкових класів;

Товкач Наталія Вікторівна – мати учнів 9,11 класів;

Данилюк Юлія Юріївна – учениця 10 класу;

система управлінської діяльності:

1.Хомич Ніна Миколаївна – керівник закладу, голова групи;

2.Чебелюк Ірина Сергіївна – вчитель математики;

3.Зінич Катерина Павлівна – голова методичного обєднання вчителів природничо-математичних дисциплін4

4.Хомич Олена Володимирівна – мати учениці 10 класу;

5.Юхимчук Ангеліна Анатоліївна – учинеця 7 класу.

6.Отримані результати вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності (звіт по самооцінюванню) розглянути на засіданні педагогічної ради та оприлюднити на сайті закладу освіти.

До 01.07. 2021 року.

7.Проаналізувати досягнення та помилки в роботі педагогічного колективу із організації якості освітньої діяльності та запланувати певні кроки для подальших демократичних змін у закладі освіти.

До 01.08.2021 року.

8.Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор Н. Хомич

З наказом ознайомлені:

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кукли

вул. Шкільна, 1, с. Кукли, 44640, тел. 0(3376) 9-63-40

e-mailhomuchkyklu@gmail.com, код ЄДРПОУ 25085925

НАКАЗ

19 грудня 2020 року с. Кукли № 126- О

Про продовження карантину

у закладі освіти

Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, Постанов Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19)», від 26 серпня 2020 року № 760 , листа Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2020 року № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році», Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» , з метою збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу в умовах епідемічної небезпеки

НАКАЗУЮ:

1. З метою запобігання поширенню у закладі освіти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), продовжити дію карантину з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, від 20 травня 2020 р. № 392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” та від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, від 26 серпня 2020 року № 760 , листа Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2020 року № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році», Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)».

2.Посилити обмеження у період з 08 січня по 00:00 25 січня 2021 року. На період локдауну заборонено відвідування закладу освіти здобувачами освіти та приймання відвідувачів у закладі.

3.У зв’язку з посиленими протиепідемічними заходами 8-24 січня 2021 року заклад освіти працюватиме у форматі дистанційного навчання.

4.Заступникам директора з навчально – виховної роботи Семенюк Г.В. та з виховної роботи Зінич Л. М., класним керівникам:

4.1.Поінформувати учасників освітнього процесу закладу про продовження карантину та заборони, що діють на території України, області, району та Маневицької селищної ради в залежності від рівня епідемічної небезпеки.

До 20. 12.2020 р.

4.2.У зв’язку з посиленими протиепідемічними заходами 8-24 січня 2021 року заклад працюватиме у форматі дистанційного навчання, що передбачає синхронну та/або асинхронну взаємодію вчителя та учнів під час занять. У синхронному режимі вчитель та учні одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції.

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який вступить в дію з 1 січня 2021 року, передбачає вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами.

Так, обмежено час безперервної роботи з технічними засобами навчання:

для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин; для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;

для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин;

для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;

для учнів 10-11 (12) класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин;

при здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 (12) класів – не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті.

А тривалість навчальних занять, визначена Законом “Про повну загальну середню освіту", зберігається: 35 хвилин для 1 класу, 40 хвилин для 2-4 класів, 45 хвилин для 5-12 класів. Обмежується лише час безперервної роботи з комп’ютером для уникнення ризиків для здоров’я.

Наприклад, для учнів 5 класу час безперервної роботи з комп’ютером становить максимум 20 хвилин. Цей час вчитель може використовувати для синхронної взаємодії (онлайн) – для пояснення або загального огляду матеріалу навчального заняття, практичного закріплення вивченого, застосування інтерактивних прийомів навчання, перевірки результатів навчання тощо.

Решту часу навчального заняття – 25 хвилин – вчитель організовує роботу в асинхронному режимі, тобто офлайн, без комп’ютера. Учні можуть виконувати вправи у робочому зошиті, працювати з текстом і завданнями у підручнику, виконувати творчі завдання тощо. Також наприкінці заняття вчитель може повернутися до режиму відеоконференції (для обговорення виконаних завдань, рефлексії, роботи з електронною освітньою платформою тощо).

Санітарний регламент передбачає, що під час роботи з технічними засобами навчання обов’язковим є проведення вправ з рухової активності та гімнастики для очей.

Важливо також, що не кожне навчальне заняття обов’язково проводиться з використанням синхронного режиму взаємодії вчителя та учнів. Відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу, має організовуватися в синхронному режимі.

Водночас рівномірність розподілу цього часу між різними навчальними предметами і доцільність чергування занять з використанням синхронного та асинхронного режимів забезпечує керівник закладу освіти.

4.3.Поінформувати здобувачів освіти та їхніх батьків або інших законних представників про правила організації освітнього процесу, відвідування закладу освіти та перебування у ньому в умовах профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (СОVID-19);

4.4.Надавати роз’яснення батькам здобувачів освіти щодо необхідності впровадження в закладі освіти обмежувальних заходів стосовно відвідування закладу сторонніми особами. Спілкування педагогічних працівників із батьками здійснювати в телефонному режимі.

3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Н. Хомич

З наказом ознайомлені:

Кiлькiсть переглядiв: 129

Коментарi